Thu cũ đổi mới trợ giá đến 15%

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022
Cách thức đổi máy
  • 1ĐEM MÁY CŨ RA SHOP
    Nhân viên tại shop sẽ thẩm định lại máy của bạn.

  • 2. LỰA CHỌN SẢN PHẨM MỚI
    Đặt hàng sản phẩm mới với giá đã trừ đi giá trị sản phẩm cũ của bạn kèm theo nhiều KM hấp dẫn.

  • 3. NHẬN MÁY MỚI
    Nhân viên sẽ giao máy mới cho bạn tại shop sau khi hoàn tất các bước.